Biofysische geneeskunde

Bio-Informatie Therapie = Bioresonantie

Evenals homeopathie en acupunctuur is bioresonantie een therapie op energetische basis. Dat wil zeggen dat aan het lichaam een prikkel wordt toegediend, waarop een reactie gaat optreden. Deze is de aanzet voor het lichaam om zichzelf te gaan herstellen. Bij homeopathie bestaat de prikkel uit een op maat gekozen homeopathisch middel. Bij acupunctuur is het de stimulering van acupunctuur punten. Bij bioresonantie bestaat de prikkel uit het toedienen van elektromagnetische trillingen met een specifieke frequentie. Met bioresonantie-apparatuur worden de voor het lichaam en het ziekteproces specifieke frequenties gemeten. Met deze apparatuur kunnen de gemeten frequenties geanalyseerd, gemodificeerd en gefilterd worden, waarna ze worden toegediend aan het lichaam. Op deze manier wordt door middel van frequenties die in relatie staan tot het ziekteproces het herstelproces bevorderd.

Top