Biofysische geneeskunde

EAV = Elektro Acupunctuur volgens Voll

EAV is een meetmethode, waarbij aan de hand van metingen aan acupunctuurpunten gezocht wordt naar stoorbronnen of blokkades in het lichaam. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: toxines (o.a. amalgaam), resten van infecties of vaccinaties. Ook een allergie of intolerantie kan met EAV gemeten worden. Tevens kan met EAV-metingen een indruk verkregen worden van het te verwachten effect van voorgeschreven homeopathische medicatie. In een EAV-onderzoek worden de acupunctuurpunten dus niet gebruikt om te behandelen, maar om het reactiepatroon van het lichaam te meten. Bij EAV worden dan ook geen naaldjes gebruikt, maar wordt met meetapparatuur de elektrische weerstand van de acupunctuurpunten gemeten. Alvorens te kunnen beginnen met een EAV-onderzoek wordt altijd eerst tijdens het eerste consult alle informatie verzameld die nodig is om een gedegen onderzoek te kunnen doen. Dit houdt o.a. in: klachten, voorgeschiedenis, medicatie, vaccinaties, gebit en tandheelkundige materialen. De behandeling die volgt uit een EAV-onderzoek bestaat doorgaans uit homeopathische medicatie in combinatie met bio-informatie.

Top